Radzewice wczoraj i dziś

Zamiast wstępu


 "Historia jest pamięcią życia" - wszyscy to wiemy, ale często zapominamy zapytać o nią

tych, którzy ją współtworzyli. Wspomnienia zacierają się, odchodzą razem z ludźmi,

pozostają tylko szczątkowe informacje.

   Aby ocalić od zapomnienia historię Radzewic, sięgnęliśmy do wspomnień najstarszych

mieszkańców i ich archiwów domowych.
   
   Mimo, że nasza wieś jest niewielka udało się odnaleźć sporo ciekawych dokumentów

z XVIII, XIX i początku XX wieku,  zachowanych w korespondencji między dworem

 w Kórniku, a tutejszymi mieszkańcami i władzami pruskimi. 


Postanowiliśmy więc pozbierać możliwie dużo informacji,  uporządkować  je i udostępnić

wszystkim zainteresowanym.

   Zapraszamy mieszkańców do uzupełniania informacji o ludziach, zdarzeniach i  miejscach,

a także udostępnienia archiwalnych fotografii i dokumentów.

  

   

 

    Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy pomogli nam zgromadzić

tak wiele cennych informacji i dokumentów.

  
Wyrazy podziękowania kierujemy do naszych nestorów: Pani Ireny Pentek, 

Haliny Tomczak ze Świątnik, Pana Wojciecha Kowalewskiego, Piotra Karalusa,
 

Walentego Matuszewskiego, którzy podzielili się z nami swoimi wspomnieniami

i czasem.
    Za udostępnienie archiwów domowych i własnych zbiorów oraz przekazaną wiedzę

historyczną dziękujemy Panu Stanisławowi Dudkowi, Panu Grzegorzowi Koniecznemu

za informacje o radzewickiej szkole i przekazane nam szkolne archiwalia oraz Paniom

Dorocie Fica, Aldonie Szymańskiej, Sławie Karalus i Marii Wojciechowskiej

za wypożyczenie i opisanie starych zdjęć, a Pani Beacie Tomczak za uzupełnienie

materiału o OSP.
 

    Za pomoc w tłumaczeniu inskrypcji nagrobnych jesteśmy wdzięczni Państwu Ingrid

i Wolfgangowi Sellen z Radzewic oraz Jolancie Hartlieb z Niemiec.

Dziękujemy również Panu Markowi Schneiderowi oraz Maciejowi Jesse za szerokie

informacje na temat prac Nadzoru Wodnego i budowli hydrotechnicznych na Warcie.

Inicjatorowi propagowania wiedzy o naszej wiosce, Panu Robertowi Kropaczowi

za przekazanie nam do dyspozycji wypromowanej przez siebie strony internetowej

oraz naszej cierpliwej korektorce p. Marii Olejnik - podziękowania z uśmiechem 


Bez pomocy tych wspaniałych ludzi nie udałoby się zrealizować projektu.                                                                     Aleksandra Kołutkiewicz i Anna Szulc

   

Komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od Kinga Kriwicka zd. Pentek, 10.05.2018, o 16:43 (UTC):
Piękny projekt, gratuluję.Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość: