Radzewice wczoraj i dziś

Aktualności

Podsumowanie podjętych działań i inwestycji w 2019 roku
Inwestycje:
-utwardzono wyjazd z remizy strażackiej przy świetlicy,
- wymieniono stare deski na tarasie  i zbudowano chodnik prowadzący do tarasu,
- zakupiono 110 krzeseł do świetlicy
- odmalowano salę świetlicy i pomieszczenia socjalne, wymieniono drzwi wewnętrzne do sali,
- z inicjatywy OSP Razewice zamontowano monitoring wokół remizy i terenu przy świetlicy,
- utwardzono tłuczniem całą ulicę Piaskową,
- wykonano 2 kolejne zjazdy z drogi powiatowej na ul. Kalinową i Sportową,
- uporządkowano cmentarz parafialny i ewangelicki,
Ponadto została położona linia światłowodu oraz przedłużona została sieć gazowa na ul. Wiśniowej.
W dalszym ciągu podejmowane są działania zmierzające do przedłużenia chodnika w kierunku Śremu oraz poprawy zaopatrzenia wsi w wodę (podłączania do istniejącej sieci nowych mieszkańców)
zdj. inwestycje wokół świetlicy

                                          
Spotkania kulturalne:
- styczeń: balik przebierańców dla dzieci z animatorami zorganizowany przez KGW i sołtysa,
- marzec: spotkania zorganizowane przez KGW z okazji Dnia  Kobiet w restauracji Trzy   Smaki oraz karnawałowe spotkanie dla seniorów, w którym uczestniczyło ok 100 osób,
- maj: wycieczka autokarowa do arboretum w Wojsławicach,
- lipiec:  wyjazd dla dzieci z rodzicami do krainy zabaw w Bogilu
- sierpień: wycieczka do Poznania "Śladami historii",
                piknik parafialny i spotkanie mieszkańców z nowym księdzem proboszczem,
- październik: kolejne spotkanie z okazji Dnia seniora (KGW),

10-06-2019  Wybory sołeckie                                

Dziesiątego czerwca 2019 roku odbyły sie w Radzewicach wybory sołtysa.
Po 16 latach pełnienia funkcji sołtysa pani Aleksandra Kołutkiewicz zrezygnowała z ubiegania się o to stanowisko na następną kadencję, dziękując Radzie Sołeckiej i wszystkim mieszkańcom za wspólne lata pracy i wsparcie na jakie zawsze mogła liczyć.

Nowym sołtysem sołectwa Radzewice został pan Paweł Sroka.
W skład Rady Sołeckiej weszli:
1. Małgorzata Kubiaczyk
2. Joanna Kaczmarek
3. Janusz Hołysz
4. Andrzej Kołutkiewicz
5. Maciej Krawczyk
6. Wojciech Reszczyński 
7. Tadeusz Wawrzyniak


Wszystkim nowowybranym przedstawicielom sołectwa serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.
kontakt: 
sołtys - tel. 507 778 879       email - radzewice@o2.pl
 Informacje na temat bieżących wydarzeń w sołectwie można znaleźć na facebooku
 
https://www.facebook.com/Sołectwo-Radzewice-2752857531452081/

20-01-2019  Inwestycje w Radzewicach - realizacje
                            i najbliższe plany.                      

Podsumowując rok 2018 możemy stwierdzić, że był to rok pomyślny  dla realizacji inwestycyjnych dla naszego sołectwa.

Zrealizowano następujące inwestycje:
  - z budżetu obywatelskiego wykonano oświetlenie na ul. Łąkowej (3 słupy oświetleniowe)
  - na ul. Piaskowej postawiono od lat oczekiwane 2 słupy oświetleniowe,
  - wykonano oświetlenie na całej ulicy Wiśniowej (19 słupów oświetleniowych),
  - wspólnie wykonaliśmy zielony parking przy małej przystani, gdzie przez cały sezon letni odbywają się spływy kajakowe i motorówkowe,
  - na przystani postawiona została lampa solarna, sfinansowana z funduszu sołeckiego,
  - odnowiliśmy silnie zniszczone przez czynniki atmosferyczne 3 komplety ław i stołów, usytuowanych za świetlicą w Radzewicach, 
  - ponownie zakonserwowaliśmy w czynie społecznym całe drewniane opłotowanie wokół cmentarza parafialnego i ewangelickiego, ponad 300mb.
  - z budżetu sołeckiego, utwardzono tłuczniem krótki odcinek ul. Piaskowej. Dalsza    
     realizacja utwardzania ulicy Piaskowej będzie wykonana  wiosną 2019r, 
   - tak jak co roku wspólnie uporządkowano cały cmentarz parafialny i 
     ewangelicki oraz wykonano potrzebne prace porządkowe na terenie sołectwa.
 
Na rok bieżący zaplanowano:
  - wykonanie utwardzenia kostką brukową 2 zjazdów z drogi powiatowej
w ul. Kalinową i ul. Sportową,
  - utwardzenie wyjazdu z remizy strażackiej przy świetlicy w Radzewicach,
  - wymianę zniszczonych desek na tarasie przy świetlicy oraz wykonanie obok chodnika, 
  - wymianę krzeseł w świetlicy i wymalowanie kuchni w świetlicy,  
  - dokończenie utwardzania ulicy Piaskowej,  bieżące doraźne utwardzanie dróg gminnych,
  - podjęte zostały  działania, zmierzające do przedłużenia chodnika w dalszej części          Radzewic w kierunku Śremu  przy współpracy Starostwa Powiatowego, gminy Mosina i gminy Kórnik.  
    
 

25-11-2018 Radzewicki Dzień Seniora                          

    Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Sołeckiej Radzewic w niedzielę 25 listopada odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora.  


      Licznie zgromadzonych gości z Radzewic, Świątnik i Rogalina powitała pani sołtys Aleksandra Kołutkiewicz. Zaproszony kabaret z programem artystyczno- satyrycznym wprowadził nas w dobry nastrój. W miłej atmosferze przy kawie i słodkim mogliśmy     znowu wspólnie spotkać się i porozmawiać w szerszym gronie znajomych i przyjaciół.  
03-10-2018 Protokół z zebrania wiejskiego                   


29-08-2018  Zebranie wiejskie                                    
                                           Zapraszam
na zebranie wiejskie, które odbędzie się w poniedziałek
3 września 2018 roku o godz. 18.00 w świetlicy w Radzewicach.

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokolanta.
3. Sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego i funduszu z budżetu gminy w 2018r.
4. Realizacja inwestycji zgłoszonych do budżetu gminy na rok 2018 oraz inwestycji    zaplanowanych 
w budżecie obywatelskim dla sołectwa Radzewice w roku 2018.
5. Dyskusja i podjęcie uchwałyo przeznaczeniu funduszu sołeckiego i funduszu
    z budżetu gminy na rok 2019.
6. Sprawy bieżące wsi.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.
                                                   Aleksandra Kołutkiewicz
                                                      sołtys wsi Radzewice

31-07-2018  Renowacja opłotowania przy kościele         

   Co kilka lat podejmujemy decyzję o konserwacji całego opłotowania wokół kościoła, cmentarza parafialnego i ewangelickiego w Radzewicach. Tym razem we wtorek 31lipca, pomimo dużego upału, na apel księdza  proboszcza i pani sołtys, która całą akcję przygotowała i zorganizowała, zebrało się ponad 40 osób.

          


          


          Społecznie i w sympatycznej atmosferze przemalowaliśmy całe opłotowanie,
a było tego sporo, bo około 400 mb. Praca wykonana, płot zakonserwowany na kilka lat, zadowoleni ksiądz proboszcz i parafianie
.

                        Spotkania urodzinowe                         

  Bardzo miłą , już przeszło dziesięcioletnią tradycją radzewickiego Koła Gospodyń Wiejskich są spotkania urodzinowe, organizowane kolejno przez Panie w każdą ostatnią środę miesiąca. Na elegancko nakrytym stole pojawiają się kulinarne specjalności jubilatek, dzielimy się przepisami, toczymy miłe rozmowy. Zapraszamy wszystkie chętne Panie (również te niezrzeszone w KGW) do udziału w naszych spotkaniach.
                                              
28-06-2018  Powitanie lata                                           
  Na terenie małej przystani nad Wartą jak co roku odbyło się spotkanie integracyjne mieszkańców otwierające sezon letni. Tym razem połączone zostało z tradycją nocy świętojańskiej i puszczaniem wianków. Relacja fotograficzna lepiej niż słowa pokazuje klimat imprezy i wspaniałe poczucie humoru uczestników.  

                                                


                                       
                                 
                                   
                                                                              zdjęcia Małgorzata Kubiaczyk i Aneta Kuszewska

16-06-2018  Festyn Rodzinny                                       


Z okazji Dnia Dziecka pani sołtys i nasza rada sołecka zorganizowała na terenie boiska
i placu zabaw Festyn Rodzinny.
Na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji:
                        - gry i zabawy dla dzieci organizowane przez animatorów
                        - loteria fantowa
                        - dmuchańce
                        - trampolina
                        - pokazy straży pożarnej
 nie zabrakło też kiełbasek z grilla, zimnych napojów i słodkich domowych wypieków.

 07-03-2018  Spotkanie z okazji Dnia Kobiet                   

    Dzień Kobiet to wspaniała okazja, aby w miłej atmosferze w kobiecym gronie spędzić beztrosko czas, odrywając się od codziennego zabiegania i obowiązków.
     Tym razem świętowałyśmy w pięknej restauracji Cztery Korony w Śremie. Miłe rozmowy toczyły się przy wybornych potrawach, nie zabrakło również eleganckich  róż dla każdej z Pań. Oprócz mieszkanek Radzewic na spotkaniu były także nasze koleżanki z Rogalina i Świątnik. 


 

     Serdecznie dziękujemy paniom z radzewickiego  Koła Gospodyń Wiejskich za zorganizowanie tej sympatycznej imprezy, a pani Małgorzacie Kubiaczyk za fotorelację.

10-02-2018  Ogrzewanie - zmień system ogrzewania                   na proekologiczny  

INFORMACJA

Powiat Poznański zamierza dofinansować likwidację użytkowanych na terenie powiatu poznańskiego pieców opalanych węglem i innym paliwem stałym oraz zamianę ich na proekologiczne systemy ogrzewania:

 1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
 2. ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego paliwem gazowym, 
 3. ogrzewanie elektryczne, 
 4. pompa ciepła, 
 5. ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego olejem]opałowym, 
 6. ogrzewanie za pomocą nowoczesnego zasilanego automatycznie kotła na paliwo stałe,  niewyposażonego w ruszt awaryjny ani elementy umożliwiające jego zamontowanie, spełniającego wymogi ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określone
  w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 – w przypadku braku możliwości technicznych zmiany kotłów/pieców/palenisk węglowych na paliwo gazowe bądź podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej

Forma dotacji
Dotacja udzielana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, tj. wypłataprzyznanej kwoty dotacji może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.

Prosimy uważnie zapoznać się z warunkami wypłaty dotacji opisanymi w § 14 -18 uchwały w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji oraz w formularzu rozliczenia dotacji stanowiącym zał. 3 tej uchwały.

Dotacja dotyczy zamiany na terenie powiatu poznańskiego kotła opalanego paliwem stałym na ogrzewanie proekologiczne.

Wysokość dotacji wynieść może do 80% kosztów kwalifikowanych (netto), jednakże nie więcej niż 7.000 zł na lokal (w przypadku wnioskującej wspólnoty mieszkaniowej – 14 000 zł).

Dotacja nie jest udzielana na: 

 1. zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałej zmiany systemu ogrzewania; 
 2. budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, elektroenergetycznych i gazowych; 
 3. zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia lokali; 
 4. pokrycie wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł niż objęte uchwałą (zakaz podwójnego finansowania). 
 5. zakres prac zrealizowanych przed dniem złożenia wniosku. 

Kosztami kwalifikowanymi są:

- koszty demontażu kotłów/pieców/palenisk na paliwo stałe;
- koszty zakupu i/lub montażu nowego źródła ogrzewania (wraz z niezbędnym wyposażeniem);
- koszty zakupu i montażu lub modernizacji instalacji (wraz z niezbędnym wyposażeniem) związanych z nowym źródłem ogrzewania;
- koszty modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;
- koszty prac związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej (od zaworów odcinających na końcu modułu przyłączeniowego, za układem pomiarowym na zasilaniu i powrocie), sieci gazowej (od zaworu występującego po gazomierzu w stronę budynku) lub sieci elektroenergetycznej (od zacisków za układem pomiarowym), o ile są one niezbędne;

Nie są kosztami kwalifikowanymi - koszty związane z wykonaniem dokumentacji technicznej sporządzanej w ramach przygotowania zadania (np. projekt budowlany) oraz koszty koniecznych prac budowlanych, innych niż wymienione jako koszty kwalifikowane.

Wnioskodawcy
O dofinansowanie mogą występować właściciele (także wspólnoty mieszkaniowe lokali znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego), zainteresowani zmianą systemu ogrzewania w tych lokalach.
Dotacja dla przedsiębiorców będzie udzielana, jako pomoc de minimis.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski można składać w dniach od 14 lutego 2018 r. do 7 marca 2018 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu - ul. Jackowskiego 18, Poznań w godzinach pracy urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Wnioski dostarczone do Starostwa przed lub po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

Sposób przygotowania wniosku
Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, konieczne jest zapoznanie się z:

- zasadami udzielenia dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi – uchwała nr XXXIV/488/V/2017 (tutaj można pobrać treść uchwały...) w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi.
- formularzami wniosku i rozliczenia dotacji wraz z zawartymi w nich wyjaśnieniami i wskazówkami o sposobie ich wypełniania.

Wnioski muszą być kompletne (załączone wszystkie wymagane dokumenty) i wypełnione (wszystkie pola formularza wniosku należy wypełnić).

Prosimy o dokładne wypełnienie wniosku i przygotowanie dokumentów, o których mowa w punkcie VI i VII formularza wniosku o udzielenie dotacji. We wniosku koniecznie należy podać nr telefonu i e-mail do kontaktu z wnioskodawcą.

Sposób przyznania dotacji
Po złożeniu wniosku, wnioskodawca będzie zobowiązany umożliwić w wyznaczonym terminie przeprowadzenie kontroli wstępnej lokalu, w którym ma nastąpić wnioskowana zmiana ogrzewania. Do dnia kontroli kocioł przewidziany do likwidacji nie może zostać zdemontowany. Jego dotychczasowe użytkowanie musi potwierdzić osoba kontrolująca.
Lista rankingowa zaakceptowanych wniosków wraz z uzyskaną przez poszczególne wnioski ilością punktów, zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Starosta Poznański zawiadomi pisemnie wnioskodawców, którym została przyznana dotacja o terminie i miejscu zgłoszenia się w celu podpisania umowy.
Niestawienie się wnioskodawcy w terminie wyznaczonym na podpisanie umowy, będzie uznane za rezygnację wnioskodawcy z zawarcia umowy i dotacji. 

Sposób rozliczenia dotacji przed jej wypłatą

Termin złożenia formularza rozliczenia dotacji i dokumentów potwierdzających wykonanie prac upływa 30 września 2018 r.

Po zrealizowaniu zadania polegającego na zmianie systemu ogrzewania wnioskodawca musi przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, formularz rozliczenia dotacjiwraz z niezbędnymi dokumentami w terminie 14 dni od wykonania przedsięwzięcia, ale nie później niż do 30 września 2018 r. 

Wymagane informacje i dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji:
- ilość zlikwidowanych palenisk/kotłowni węglowych,
- rodzaj i moc zainstalowanego ogrzewania/ moc grzewcza,
- oryginały faktur VAT wystawione na Wnioskodawcę, z wyodrębnioną wartością netto dla każdej pozycji i dla wartości całkowitej,
- dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty za faktury VAT,
- zaświadczenie - obowiązkowa opinia kominiarska w przypadku ogrzewania gazowego,
- zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań ekoprojektu określonych w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej EU 2015/1189 - w przypadku zmiany systemu na ogrzewanie węglowe,
- dokumenty umożliwiające przystąpienie do użytkowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo geologiczne i górnicze, ustawą Prawo ochrony środowiska, jeżeli są wymagane,
- pozwolenie na budowę - obowiązkowe w przypadku zmiany systemu ogrzewania na gazowe.

Kontrola powykonawcza
Po złożeniu formularza rozliczenia dotacji wnioskodawca obowiązany jest udostępnić lokal, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania w celu przeprowadzenia kontroli powykonawczej.

UWAGA!!!
Pomimo zawarcia umowy, przyznane środki dotacji nie zostaną przekazane i zobowiązanie do ich przekazania wygaśnie w przypadku:

złożenia formularza rozliczenia dotacji wraz z dokumentami rozliczeniowymi po 30 września 2018 r.
- braku skorygowania, w wyznaczonym terminie, oczywistych omyłek w dokumentach rozliczeniowych,
- negatywnej oceny rozliczenia dotacji, w tym w wyniku kontroli powykonawczej.

Informacje w sprawie udzielają:

Agnieszka Cięszczyk
tel. 61 2269-211

Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410-545

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu jest dostępna na stronie:
https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

2018-01-07  Hej kolęda, kolęda                              
 
     Siódmego stycznia w naszej świetlicy Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało
spotkanie mieszkańców, na którym wspólnie śpiewano kolędy, a uczniowie klas III Szkoły Podstawowej w Rogalinie wystąpili w przedstawieniu jasełkowym. Sala wypełniona gośćmi oczekującymi na występy najmłodszych.

 Przedstawienie razem z dziećmi przygotowały panie Ewa Cybulska i Bernadeta Dworzańska.

 

     Wybór kolęd i oprawę muzyczną spotkania przygotowała pani Elżbieta Szczepańska razem ze swoimi podopiecznymi.

   
      Pięknie przygotowane przez uczniów jasełka zostały nagrodzone gromkimi brawami, a sami artyści dodatkowo obdarowani słodyczami. Po jasełkach i wspólnym śpiewaniu kolęd, zaproszono gości do poczęstunku i wspólnych rozmów.
     Serdecznie dziękujemy opiekunkom artystycznym i rodzicom dzieci biorących udział w występach za zaangażowanie i pomoc przy organizacji jasełek, a pani Małgorzacie Kubiaczyk oraz panu Romanowi Szczepańskiemu za udostepnienie zdjęć z niedzielnego wydarzenia.

 2017-12-31  Zaproszenie na Jasełka                       


                                                          
       
           Koło Gospodyń Wiejskich w Radzewicach serdecznie zaprasza
     na przedstawienie jasełkowe przygotowane przez dzieci z naszej szkoły.
                              Spektakl odbędzie się w niedzielę
               07.01.2018 r w świetlicy wiejskiej o godz.16.00.

     Po spektaklu zapraszamy wszystkich gości na  wspólne śpiewanie kolęd
     oraz słodki poczęstunek.


 2017-12-30  Za chwilę rozpoczniemy kolejny rok           
                   Wielu sukcesów, odważnych marzeń, mądrych decyzji,
        satysfakcji, zdrowia i pomyślności na cały nadchodzący 2018 rok

                                                     życzy
                            Aleksandra Kołutkiewicz z Radą Sołecką 2017-12 Kolejne inwestycje w Radzewicach                 

      W ubiegłym roku w  Gminie Mosina został wprowadzony „Budżet Obywatelski”.
Dla sołectwa Radzewice naliczona została kwota 21752.53zł. 

    Z uwagi na obowiązujące przepisy, że budżet ma być przeznaczony na inwestycje, na terenach, które są własnością Gminy, nasi mieszkańcy zaproponowali wykonanie utwardzenia kostką brukową trzech wyjazdów z dróg gminnych na drogę powiatową. Zgłoszono wyjazd z ulicy Ogrodowej, Wiśniowej  i Podleśnej.

   Ze względu na obowiązujące wymogi dotyczące opracowania projektów i uzyskania  pozwoleń na budowę w/w wyjazdów, dopiero w październiku br. udało  się wykonać zaplanowane inwestycje. 

   Cieszy to mieszkańców, bo oprócz wyeliminowania powstających ciągle dziur przy wyjazdach, obłamywaniu się asfaltu, zwiększenia bezpieczeństwa wyjazdu, poprawia się także wygląd naszej wsi.    2017-11 Jesienne porządki na terenie cmentarza 
      
      Zgodnie z radzewicką tradycją w listopadzie nasi mieszkańcy spotkali się na cmentarzu parafialno- ewangelickim, aby wspólnie usunąć opadłe liście i zrobić konieczne porządki na  terenie nekropolii. Obszar do grabienia duży, a liści całe sterty,
ale dzięki temu, że przyszło wielu dorosłych i młodzież, udało się jak co roku teren pięknie uporządkować.

      Na zakończenie spotkaliśmy się przy słodkim poczęstunku, symbolicznym podziękowaniu za wspólne dbanie o miejsce pamięci naszych zmarłych.   


                                          

       
                                                       

                                                     
   2017
-10-22     Dzień Seniora              

      
W niedzielę, 22 października 2017r. z inicjatywy naszego KGW odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Radzewicach spotkanie z okazji Dnia Seniora.

      Na przyjęciu pojawili się zaproszeni goście nie tylko z Radzewic, ale także ze Świątnik Rogalina i  Rogalinka.

  
                            
                          
                                 
                          
  
Gości serdecznie powitała pani Aleksandra Kołutkiewicz.
Przy kawie, cieście
i lampce szampana wspominano minione lata, wspólne przeżycia i młodość.

                          

Odpowiednia oprawa muzyczna-  przeboje  z dawnych lat w oryginalnych wykonaniach polskich i zagranicznych artystów- wprowadziła  uczestników w sympatyczny nastrój ożywiając pamięć o przeszłości.

                           
                           
                           
                           
                           
 Kiedy zagrali na żywo p. Grzegorz Konieczny na organach i pan Zbyszek Karalus na akordeonie, rozśpiewała się cała sala porwana talentem muzyków. Wspólne śpiewanie to dawna radzewicka tradycja , która ostatnio została nieco zapomniana.

            Taka forma spędzania wieczoru bardzo się wszystkim spodobała, postanowiono więc zorganizować kolejne spotkanie w karnawale 2018 roku, a wcześniej jeszcze zaproszono chętnych do wspólnego  wieczoru Sylwestrowego w Świetlicy Wiejskiej, wzorem zeszłorocznego spotkania.


   2017-09-23     Sprawozdanie z zebrania wiejskiego                     

    12 września w świetlicy odbyło się zebranie wiejskie z udziałem pana Jerzego Rysia burmistrza Gminy Mosina oraz pana Romana Kolankiewicza radnego naszego rejonu. Zebranie prowadziła sołtys wsi p. Aleksandra Kołudkiewicz. W zebraniu uczestniczyło 21 osób, wymagane kworum to 15 osób, a więc zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał.
Szczegółowe informacje dotyczące zebrania zawiera protokół zamieszczony poniżej:


               

                   


                     2017-09-20      Podziękowanie od mieszkańców ul. Podleśnej     

   W tym miesiącu państwo Kubiaczykowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców ul. Podleśnej, postawili wysoki betonowy płot oddzielający budynki kurników od drogi bezpośrednio przylegającej do zabudowań fermy. Inwestycja nie tylko ograniczyła kłopotliwe dla mieszkańców emisje lecz także poprawiła walory estetyczne naszej ulicy. Serdecznie dziękujemy, tym bardziej, że budowa płotu wymagała sporych nakładów finansowych właścicieli kurników.
                                                       Z wyrazami uznania  Anna i Stanisław Szulc                                     


    2017-08-22      Zaproszenie na  zebranie wiejskie   12-09-2017  

Uprzejmie informuję , że dnia 12 września br. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Radzewice.

Porządek zebrania:

1. otwarcie zebrania i przywitanie gości,

2. stwierdzenie qworum i przedstawienie porządku zebrania,

3. informacja o realizacji wykorzystania funduszu sołeckiego w bieżącym roku 2017,

4. propozycja rozdysponowania funduszu sołeckiego na rok 2018 w kwocie
    20909.52 zł i funduszu z budżetu  Gminy w kwocie 2060.00 zł - podjęcie
    uchwały,

5. informacja o realizacji projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego
    na rok 2017,

6. informacja o zgłoszonym przez mieszkańców projekcie, do realizacji z budżetu          
    obywatelskiego na rok 2018,

7. sprawy bieżące wsi, złożone pisma i wnioski do różnych urzędów przez sołtysa,

8. wolne głosy i wnioski,

9. zamknięcie zebrania

                           
    Jednocześnie zawiadamiam, że w bieżacym roku od początku września, w każdy poniedziałek od godz. 18.00 do 19.00 będę pełnić dyżur sołecki w budynku świetlicy.
Wszystkich zainteresowanych sprawami naszego sołectwa i gminy serdecznie zapraszam do spotkań i zgłaszania lokalnych problemów do rozwiązania, własnych uwag oraz propozycji -            
                                                                  sołtys Aleksandra Kołudkiewicz


    2017-06-18      50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich        

    W tym roku upływa 50 lat działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Radzewicach. Z tej okazji  w dniu 18 czerwca 2017 roku zorganizowałyśmy uroczyste obchody tego jubileuszu, które odbyły się w Świetlicy Wiejskiej w Radzewicach.

Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni Goście, m.in.: 
Burmistrz Gminy Mosina-  pan Jerzy Ryś, Przewodnicząca Rady Miejskiej- pani Małgorzata Kaptur, Wiceprezes Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu - pani Irena Piotrowska, była Burmistrz Gminy Mosina - pani Zofia Springer, Przewodniczący Rady Nadzorczej Kółek Rolniczych w Mosinie - pan Roman Jabłecki, Naczelnik OSP w Radzewicach - pan Robert Kropacz, delegacja Koła Gospodyń Wiejskich    z Rogalinka z panią Dorotą Domagałą, delegacja Związku Emerytów i Rencistów z Rogalina z panią G.Multaniak,  ksiądz proboszcz Wojciech Kaźmierczak oraz członkinie Koła. Zaproszeni byli także nasi sympatycy, którzy zawsze  wspierają i włączają się
w podejmowane przez nas działania.


     Pani Prezes Aleksandra Kołutkiewicz przedstawiła zebranym krótki rys historyczny działalności koła na przestrzeni minionych pięćdziesięciu lat.

   Był tort okolicznościowy  i lampka szampana. Odebrałyśmy gratulacje, życzenia i wiele wyrazów uznania, które zostały również wpisane przez naszych gości do Księgi Pamiątkowej.

Następnie z przyjemnością wysłuchaliśmy specjalnie przygotowanego koncertu w wykonaniu dziewczynek z Radzewic, Rogalina i Puszczykowa zatytułowanego "Piosenka jest dobra na wszystko".

    Po występie zaprosiłyśmy gości na poczęstunek w formie bufetu. Na ekranie monitora,
w tle uroczystości, wyświetlana była prezentacja multimedialna- zdjęcia z organizowanych przez koło imprez, odbywających się na przestrzeni lat.

    Pięknie nakryte stoły, pyszne potrawy i wystrój świetlicy dodawały uroku całej imprezie.  Wszystko zostało przygotowane własnoręcznie przez nasze wspaniałe Panie z KGW. Nad całością czuwała pani Aleksandra Kołutkiewicz.

   Dodatkową atrakcją były rejsy stateczkiem lub motorówką po Święconce i Warcie, ukazujące walory krajobrazu i położenia Radzewic. Chętnych do skorzystania z tej atrakcji było bardzo wielu.


                                              

   Nie zapomniałyśmy również o naszych nestorkach,  paniach  Irenie Pentek i Władysławie Rozmiarek, ktorym ciepłe podziękowanie za wieloletnią pracę w KGW i bukiety kwiatów przekazała w naszym imieniu pani Prezes.

                                                                                                                    sekretarz Koła 
                                                                                       Marzena Czernik

 


    2017-05-16      Zaproszenie na Festyn Rodzinny          
      

                            

    2017-03-15  WIOSENNE KADRY z Radzewic                
       
     Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie fotograficznym
                                                      "Wiosenne kadry".
Terminarz konkursu
od 19.03.2017 roku - do 25.04.2017 roku.
28.04.2017 - ogłoszenie wyników konkursu

       Zdjęcia należy przygotować w wersji elektronicznej ( nagrane na płytę CD - max. 5 zdjęć wykonanych przez 1 osobę, płyta podpisana imieniem i nazwiskiem) i przekazać  p. sołtys Aleksandrze Kołutkiewicz.
Na zwycięzców konkursu czekają nagrody, a najpiękniejsze prace zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej.

 2017-03-08           Dzień Kobiet                                          
   
    Dzień Kobiet to wyjątkowa okazja , by spędzić ten dzień inaczej niż zwykle.

   Już w starozytnym Rzymie w pierwszym tygodniu marca obchodzono święto Matronalia, które można przyjąć za pierwowzór Dnia Kobiet. Było to święto, związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia, kobiety urządzały przyjęcia i kolorowe procesje” ( Wikipedia).


   
 Współcześna tradycja obchodzenia Międzynarodowego Dnia Kobiet ma jednak o wiele szerszą i smutniejszą historię, sięgajacą prawie stu lat. W latach 1908-1911 w USA odbywały się wielotysięczne protesty kobiet, które walczyły o poprawę tragicznych warunków pracy w przemyśle oraz o równe prawa polityczne i ekonomiczne dla kobiet, w tym o prawa wyborcze.      
     Z inicjatywy Socjalistycznej Partii Ameryki  po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku zapoczątkowano 28 lutego 1909 roku obchody Narodowego  Dnia Kobiet. Również w Europie nasilały się ruchy obrońców praw kobiet. W 1910 roku na II  Międzynarodowym Kongresie Kobiet Socjalistek w Kopenhadze wysunięto inicjatywę ustanowienia
Międzynarodowego Dnia Kobiet w celu upowszechniania idei równouprawnienia oraz uczczenia ofiar w walce o emancypację kobiet.

    W takich krajach jak Niemcy, Austria, Dania, Holandia, Szwajcaria i Rosja Międzynarodowy Dzień Kobiet  celebrowano już w okresie międzywojennym, szczególnie dramatyczny przebieg miał krwawo tłumiony strajk kobiet rosyjskich w Petersburgu. W dniu 8 marca 1917 (23 lutego 1917 roku wg kalendarza juliańskiego) kobiety zorganizowały wielotysięczne strajki i protesty pod hasłem "chleba i pokoju", później przyłączyli się do kobiet także robotnicy i żołnierze rozpoczynając rewolucję lutową. Cztery dni później abdykował car Mikołaj II, a powołany następnie Rząd Tymczasowy przyznał kobietom rosyjskim prawa wyborcze. Polskie kobiety uzyskały prawa wyborcze w 1918 roku, podobnie jak Brytyjki, Niemki i Austriaczki, natomiast Szwajcarki dopiero w 1970 roku, co jest ewenementem w Europie.

   
 Międzynarodowy Dzień  Kobiet w Polsce zaczęto obchodzić znacznie później,  po zakończeniu II wojny światowej już  w czasach PRL. W tym dniu mężczyźni wręczali kobietom drobne upominki, w zakładach pracy składano życzenia i wręczano symboliczne prezenty (pamiętacie? mydło, rajstopy, kawę...) i tradycyjnego goździka lub tulipana, w prasie i telewizji przypominano rolę i dokonania kobiet na niwie kultury, nauki czy gospodarki. W 1993 r. centralne obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet  zniosła premier Hanna Suchocka. Jednak większość kobiet nadal celebruje to święto.

    Ostatnich kilka lat to czas powrotu  do tradycji Dnia Kobiet jako czasu dyskusji na temat zniesienia ciągle istniejących  barier społecznych, ekonomicznych i światopoglądowych między obiema płciami, to także czas manifestacji i protestów przeciw dyskryminującej roli mężczyzn i Kościoła w sprawach dotyczących ograniczania praw  polskich kobiet.


   Bardzo miłym i pielęgnowananym od lat w  Radzewicach zwyczajem są spotkania mieszkanek naszej wsi w babskim gronie, początkowo organizowane w świetlicy wiejskiej, a od 5 lat spotkania wyjazdowe, które odbywają się co roku w innej restauracji.Tym razem wybrałyśmy restaurację Adamo w Mosinie.
   Przy suto zastawionym stole, w przemiłej atmosferze czas upłynął szybko na interesujących rozmowach, wspomnieniach, planach na przyszłość. W codziennym zabieganiu przydaje się taki moment wyłącznie dla nas, kiedy możemy się zrelaksować i przy okazji lepiej poznać, tym bardziej , że mamy
jeszcze przed sobą wiele do zrobienia  dla naszej lokalnej społeczności . Może w przyszłym roku rozpropagujemy w ramach równouprawnienia Dzień Mężczyzny  ( 10 marca )?.

 
  2017-01-24         Prośba   OSP   Radzewice                    
   
       

   2017-01-17         Relacja z  Koncertu Kolęd i Pastorałek           
    W dniu 08 stycznia 2017r. w Świetlicy Wiejskiej w Radzewicach odbył się uroczysty Koncert Kolęd
i Pastorałek w wykonaniu młodzieży szkolnej z Radzewic i Rogalina. Inicjatorką koncertu była pani Agnieszka Stelmach, która również poprowadziła koncert. Profesjonalnego przygotowania muzycznego młodzieży podjęła się pani Barbara Tritt.
    Koncert odbył się w świątecznej atmosferze, na tle  pięknych choinek i specjalnie na ten wieczór przygotowanych dekoracji. Młodzi aktorzy ładnie prezentowali się w swoich strojach i dali piękny występ. Zebrani na sali goście byli pod wrażeniem i dawali temu wyraz gromkimi brawami oraz  komplementowali młode talenty.
   Na gości czekały nakryte stoły i płonące świece, kawa, herbata oraz domowe wypieki. Sala była wypełniona, wszystkie stoły zajęte, a świąteczny nastrój imprezy sprawił, że wykonawcy i publiczność byli zadowoleni z miło spędzonego razem czasu.
Fotorelację z koncertu przygotowała Monika Kubiaczyk.

  2017-01-11         Koncert Noworoczny 18 stycznia w MOK         

 
 2017-01-01     Relacja ze spotkania sylwestrowego                   
   Wieczorem 31 grudnia 2016r w świetlicy wiejskiej w Radzewicach odbyło się Spotkanie Sylwestrowe pod hasłem "Przeciw samotności, przeciw stereotypom".
     Oczekiwanymi gośćmi byli wszyscy ci, którzy zazwyczaj spędzają ten wieczór samotnie lub z różnych, niezależnych od nich przyczyn, nie mogą wziąć udziału w typowych zabawach sylwestrowych.
      Na chętnych czekały nakryte stoły, gorąca zupa, kawa, herbata, muzyka i przyjazna atmosfera. Impreza była składkowa, więc każdy mógł przynieść swoje ulubione potrawy.
      W tak przygotowanej scenerii uczestnicy spotkania powitali Nowy Rok 2017 w towarzystwie przyjaznych osób, znajomych i nowo poznanych.
      Czas upłynął na rozmowach, żartach i tańcach. Początkowo przewidywano zakończenie spotkania na godzinę pierwszą w nocy 1 stycznia 2017, ale wszyscy bawili się tak dobrze, że ostatecznie rozstano się dopiero o godzinie czwartej nad ranem .

  2017-01-01         Koncert kolęd i pastorałek                               
Serdecznie zapraszamy na koncert kolęd i pastorałek, który odbędzie się w świetlicy
                              w Radzewicach, w niedzielę 8 stycznia o godzinie 16.00.
 Koncert przygotowała młodzież z Radzewic i Rogalina pod kierunkiem p. Agnieszki Stelmach.

 2017-12-29        Świąteczno Noworoczny Koncert Operetkowy     
   W dniu 28.12.2016r. miłośnicy operetki z Radzewic tradycyjnie już wzięli udział w Świąteczno Noworocznym Koncercie Operetkowym, który odbył się w Mosińskim Ośrodku Kultury.
Na scenie wystąpili: Agnieszka Wawrzyniak, Karolina Garlińska - Ferenc, Wiesław Paprzycki, Mirosław Niewiadomski oraz Bartosz Kuczyk.
Koncert zakończył się owacją na stojąco.

 2016-12-28          Joga i aerobik  w świetlicy w Radzewicach      
W nowym roku będą kontynuowane zajęcia z jogi i ponownie po  przerwie ruszają  również                                                                                   zajęcia z aerobiku. 
                                        Chętnych do udziału w zajęciach serdecznie  zapraszamy:                   
                                                     joga            wtorek                godz. 19.15
                                                     aerobik       poniedziałek       godz. 18.00
                        Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 504 697 117

 2016-12-24                 Idą Święta                                                  
 
Niech te święta będą czasem, kiedy wszelkie nieporozumienia i kłótnie odchodzą w zapomnienie,
Niech w tych magicznych chwilach najważniejsza będzie miłość, wsparcie i wzajemne zrozumienie,
                               a także radość z czasu spędzonego w gronie najbliższych,
Niech to Boże Narodzenie będzie okazją do chwili zadumy i odpoczynku od codziennego pośpiechu
i natłoku obowiązków, a Nowy Rok 2017 niech będzie rokiem spełnionych marzeń


                                                                                  czego Państwu z uśmiechem  życzą
                                                                               Aleksandra Kołutkiewicz i Rada Sołecka  


 2016-11-19             Jesienne porządki                                    

     Niemal od 30 lat mieszkańcy Radzewic w jedną sobotę listopada – tym  razem 19 listopada – zebrali  się na wspólnym czynie, aby uporządkować teren cmentarza parafialnego i ewangelickiego, parkingu przy cmentarzu oraz terenów bezpośrednio przyległych.
   Teren do grabienia jest bardzo duży i liści wiele, ale jak co roku zebrało się około 50 osób-starsi, młodzież i dzieci więc cały teren został pięknie wygrabiony i uporządkowany.
   Od pewnego czasu naszą wspólną pracę kończymy miłym akcentem- rozmowami przy kawie, herbacie i cieście, przy okazji poznając się bliżej z nowymi  mieszkańcami Radzewic, którzy dołączyli do naszej grupy. Bardzo  dziękujmy tym wszystkim, którzy przez wiele lat stawiają się z całymi rodzinami aby wspólnie  uporządkować teren cmentarza. Dbałość o porządek w tym szczególnym miejscu to wyraz szacunku i pamięci dla  tych, którzy odeszli. 
                                                                                                                                                                  fot. Małgorzata Kubiaczyk

     2016-10-25             Ocalić od zapomnienia                                  

    Z inicjatywy miłośników  Radzewic w oparciu o wspomnienia najstarszych mieszkańców oraz zgromadzone dokumenty archiwalne opracowano historię Radzewic. Zainteresowanych zapraszamy do lektury.


    2016-09-25             Zebranie wiejskie - fundusz sołecki 2017 r.   


     W dniu 23. 09. 2016 roku w  świetlicy w  Radzewicach odbyło się  zebranie wiejskie. Zebranie otworzyła           p. sołtys Aleksandra Kołutkiewicz, która powitała mieszkańców i przybyłych gości: pana Burmistrza Gminy Mosina Jerzego Rysia i wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej p. Marię Witkowską .
W zebraniu uczestniczyło 27 mieszkańców Radzewic, co stanowiło wymagane kworum niezbędne do podejmowania uchwał.
     Głównym tematem zebrania było podjęcie uchwały o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na rok 2017           w wysokości 16142.99 . Należy podkreślić, że o sposobie wykorzystania przyznanej kwoty decydują mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim.
Po dyskusji podjęto uchwałę o przeznaczeniu  funduszu sołeckiego na:

    - utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa, koszenie trawy na placu zabaw, koło świetlicy, małej
     przystani, parkingu oraz na pozostałych terenach gminnych         -  2542.99 zł
   - zorganizowanie festynu integracyjnego z okazji Dnia Dziecka      - 2000.00  zł
   - inwestycje związane z oświetleniem na terenie wsi                       -11600.00 zł      

   Ponadto pani sołtys przedstawiła stan wykorzystania  funduszu sołeckiego w bieżącym roku.
Tegoroczny budżet został prawie w całości wykorzystany z wyjątkiem pozycji  "dofinansowanie do imprez integracyjnych".
P. sołtys zaproponowała podjęcie uchwały  o przesunięcie niewykorzystanych środków na doposażenie terenu przy placu zabaw, a w szczególności na zakup materiałów potrzebnych do wykonania ławek i stołów pod wiatę, następnie 
poinformowała o inwestycjach, które zostały zrealizowane w tym roku:
budowa  III etapu chodnika , postawienie przystanku szkolnego na granicy  Radzewic/ Świątnik, ustawienie 
5 elementów siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym, utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą
oraz placu pod elementami siłowni.
   Mieszkańcy z dużym uznaniem wypowiedzieli się o jakości wykonanego  w tym roku chodnika, który przede wszystkim poprawia bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, ale również podnosi estetykę wsi.
   W trakcie zebrania pytano Pana Burmistrza o postępy prac dot. przejmowania ujęcia wody w Rogalinie, które rozwiązałoby problem zaopatrzenia wsi w wodę, a w szczególności przyłączanie do sieci nowych mieszkańców. Pytano również jakie są perspektywy kanalizacji wsi. Pan Burmistrz przekazał informację o tym, że nadal toczą się trudne rozmowy z Majątkiem Rogalin na temat przejęcia ujęcia wody przez gminę, dopiero po zakończeniu
sporu gmina będzie mogła okreslić swoje zobowiązania i propozycje. Kanalizacja wsi ze wzgledu na ogromne koszty na obecnym etapie jest niemożliwa. 
    Po wyczerpaniu tematów zebrania, pani sołtys podziękowała gościom i przybyłym mieszkańcom za udział w zebraniu i dyskusję.

     2016-09-18             Ustawienie nowego krzyża          

    W niedzielę 18.09.2016 w Radzewicach na mszy o godz.10 nastąpiło długo  oczekiwane przez parafian,  ponowne ustawienie i poświęcenie nowego krzyża wraz z odrestaurowaną  figurką Pana Jezusa.

    Krzyż i pasyjka zostały uszkodzone podczas wichury jaka miała miejsce w sierpniu ubiegłego roku. Twarz figurki już wcześniej była bardzo zniszczona przez upływ czasu i ptaki.
Historyczną pasyjkę Pana Jezusa, wykonaną i ofiarowaną przez p. Tomasza Karalusa ze Świątnik 40 lat temu, z pieczołowitością pięknie odnowił i solidnie zakonserwował p. Roman Szczepański. Prace związane z wykonaniem i postawieniem nowego krzyża to również społeczny wkład mieszkańców Radzewic. Serdeczne podziękowania

  2016-09-15             Tablice informacyjne                       W tym roku sołtys z radą sołecką podjęli decyzję o wykonaniu dla wszystkich budynków mieszkalnych we wsi jednakowych tabliczek z numerem domu i nazwą ulicy.
Na budynku świetlicy wiejskiej wykonano i zamontowano napis ŚWIETLICA WIEJSKA, a na części budynku, w którym znajduje się straż pożarna -napis OSP RADZEWICE.
W całej miejscowości zamontowano również nowe tablice z nazwą ulicy oraz wymieniono stare typy tablic. Uwzględniając prośby mieszkańców, zamontowano je w taki sposób, aby były dobrze widoczne dla przyjezdnych i dostarczycieli przesyłek kurierskich. Zyskała na tym także estetyka wsi.


  2016-09-13               Budowa chodnika przy ul. Długiej  

      Po długiej przerwie, doczekaliśmy się realizacji drugiej części ważnej dla nas inwestycji - budowy chodnika w najbardziej newralgicznym miejscu przy ulicy Długiej tj. między przystankiem autobusu szkolnego a sklepem spożywczym. Niebezpieczny zakręt, brak pobocza i wzmożony ruch samochodowy stanowiły nieustanne zagrożenie dla poruszających się wzdłuż drogi pieszych. Pogoda dopisała i prace ekipy budowlanej posuwały się szybko do przodu. Mamy nadzieję, że już wkrótce dzieci, mamy z wózkami i pozostali piesi będą mogli bezpiecznie korzystać z drogi. 
  2016-09-12             Rekreacja i wypoczynek              

   Prace na terenie rekreacyjno - sportowym dobiegły końca. Można korzystać w pełni z całej infrastruktury przy ulicy Sportowej. 

Nowoczesna siłownia na wolnym powietrzu , obszerna wiata, boiska sportowe i kolorowy plac zabaw dla maluchów to bezpieczne miejsca, w których miło może spędzić czas cała rodzina. Zapraszamy.   2016-09-10             Nowy przystanek autobusowy       

     Na granicy Radzewic i Świątnik został zbudowany nowy przystanek  autobusu szkolnego, dzięki czemu okoliczne dzieci i rodzice odprowadzający maluchy do szkoły z obu wsi, będą miały znacznie krótszą drogę do przystanku. 

  2016-08-15             Przystań wodna                                


   Przez lata z pięknie położonego miejsca, do którego prowadzi stara wybrukowana droga do rzeki Warty odpływali w kierunku Poznania kajakarze, przywożeni autokarami przez różne poznańskie kluby sportowe. Teren był jednak zaniedbany, wysokie chwasty, śmieci przynoszone przez wodę i pozostawiane przez wędkarzy i turystów nie zachęcały do odpoczynku w tym miejscu.

   W 2012 roku grupa miłośników turystyki wodnej wsparta przez energiczne działania Pani sołtys i mieszkańców Radzewic, uporządkowała teren, utwardziła częściowo zniszczone przybrzeże i zasiała trawę. Po uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu powstała mała przystań wodna, z której od maja do listopada niemal każdego dnia przypływają i odpływają turyści. Na przystani jest  miejsce biwakowe, na którym odbywają się pikniki turystów i mieszkańców. Dodatkową atrakcją jest lokalna wypożyczalnia kajaków.

   Dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu grupy zapaleńców przystań wodna tętni życiem, a Radzewice zyskały kolejne atrakcyjne turystycznie miejsce. 

 Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość: