Radzewice wczoraj i dziś

Radzewice na starych mapach   Bardzo długo jedyną szczegółową mapą Wielkopolski była mapa wydana po raz pierwszy

w 1645 roku, później często wznawiana i używana aż  do połowy XVIII wieku nawet

przez wojska pruskie.


   Oczywiście nie  znajdziemy na niej Radzewskich Hollędrów (zostały założone w 1742 roku),

ale warto popatrzeć jak przedstawiano wówczas najbliższą okolicę w obrębie: 

Mosina - 
Czempiń - Śrem - Kórnik

 

 

Mapa Palatinatu Posnannensis i Maior Poloni prymarii nova  delineati 

 

 

 
Cała mapa do obejrzenia tutaj:

www.swaen.com/antique-map-of.php 

 

 

Map Pru Po ł udniowych   (Gilly  1803r.) 

 
Map
mia ł u ł atwi ć  dostar czanie  poczty zaznaczon s ą  n niej   dr ogi   odleg ł o ś ci
 

mi ę dzy  
m i e j s c o w o ś c i a m i .


 


• przez Radzewskie Hollędry przebiegała droga z Kórnika przez Żabno i Czempiń na Leszno,

 

we wsi był wiatrak i karczma,

• na terenie wsi nie było obszarów zalesionych,

na łąkach nadwarciańskich prawdopodobnie była placówka pocztowa Otrucie,

wspominała o niej p.Walentyna Rozmiarek,  osadnicy toczyli też spór sądowy z chłopem

ze Świątnik 
o „wzbronienie wygonu do łąki Otrucia na Radzewskich Hollędrach”

(dok. arch. Biblioteka Kórnicka PAN  BK 5875)


cała mapa do obejrzenia tutaj:


(po otwa
rciu, należy kliknąć w wybraną sekcję, następnie powiększyć arkusz)

www.sggee.org/SGGEE2009/research/gilly_maps/south_prussia_map.html


   Poniżej dwie  mapy z połowy XIX wieku, na których zaznaczono naszą miejscowość,

 niezbyt dokładne i z błędami, ale na d
rugiej z nich widać drogę, 
która pokrywa się

z przebiegiem dzisiejszej drogi od Świątnik na Śrem przez Radzewice.
 

Mapa niemiecka   1944 r.
   Zaletą tej mapy jest jej duża szczegółowość, widać na niej położenie i rozplanowanie


poszczególnych gospodarstw, charakterystyczny dla wsi układ pól i dróg śródpolnych,

2 wiatraki (niebieskie kółka - gospodarstwo p. Knielinga i  Ungera), cmentarz (czerwone kółko).

Dokładnie przedstawiono również bieg Warty ze starorzeczami i groble, na Święconce


zaznaczono też nieistniejącą już dzisiaj wyspę, o której wspominali starsi mieszkańcy


Radzewic.


Od drogi  z Mieczewa w stronę Radzewic biegnie usypana grobla z drogą, przecinającą pola

i łącząca się dalej z ul. Długą. Była to droga publiczna z „mostkiem” nad ciekiem wodnym

odprowadzającym wodę z jezior Kórnickich i pól do Warty. Tędy jeździli kupcy i okoliczni

gospodarze (wspomnienia p. Ireny Pentek).


   W 1939 roku na skutek załamania mostu woda zalała pola rolników z Mieczewa. Obowiązek

naprawy i utrzymania mostu spoczywał na Fundacji Zakłady Kórnickie.

(źr. korespondencja z 1939 r. między ZG w Bninie a FZK,  Biblioteka Kórnicka PAN)

Na mapie zaznaczono też ścieżkę wzdłuż domów na skróty do Świątnik, którą starsi

mieszkańcy nazywają starą drogą.

 

Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość: