Radzewice wczoraj i dziś

Radzewice w pigułce

                                                                                                                                     

 W idok  z  lotu  ptak -  W arta  ze  star orzeczem  Ś wi ę conka      

                                                           
                                                           
(fot. Robert Podhorecki)

 

    Wieś Radzewice leży na prawym brzegu Warty w województwie wielkopolskim,

 w gminie Mosina, w dawnych dobrach klucza kórnickiego. Rozciąga się od miejscowości 

Świątniki aż po Trzykolne Młyny. Większość zabudowań jest zlokalizowanych wzdłuż drogi

powiatowej prowadzącej z Mosiny do Śremu, na wysokim brzegu, z którego można podziwiać

piękny widok na dolinę Warty. Rzeka meandrując utworzyła na tym terenie zróżnicowane

zastoiska i starorzecza, a rosnąca tutaj bogata roślinność stanowi ostoję dzikich zwierząt. 

 

Cały obszar doliny Warty graniczący z Radzewicami jest objęty ochroną w ramach programu

Natura 2000, tutaj przebiega także granica Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.

 

Map topograficzn po ł o ż eni Radzewi n tle  gminy i obszarów obj ę tych ochr on ą


(
 ź r ó d ł o : U G   M o s i n a )


 

 

      W Radzewicach mieszka obecnie prawie czterysta osób. Na terenie wsi znajduje się zabytkowy

ewangelicko-katolicki cmentarz, kościółek, gospodarstwo agroturystyczne, dwie restauracje, sklep,

przystań wodna na starorzeczu Warty zwanym Święconką, dobrze wyposażony plac sportowo-

rekreacyjny oraz nieduże, prywatne lądowisko dla samolotów. Do wsi dojeżdżają autobusy PKS

i komunikacji gminnej.

    Przez ponad dwieście lat, aż do 1945 roku żyli tutaj, pracowali i tworzyli dorobek kulturowy

naszej miejscowości osadnicy niemieccy, tzw. Olędrzy. Do dzisiaj zachowały się  po nich stare

zabudowania mieszkalne z końca XIX wieku, restauracja, budynek nieczynnej już szkoły

z początku XX wieku, usypane groble i charakterystyczne, praktykowane  przez  Olędrów

nasadzenia wierzb wzdłuż dróg i rowów nad Wartą.

 

    Najstarszą ulicą wsi jest ul. Długa i Wodna, znacznie później powstała ulica Piaskowa,  ostatnio

w wyniku rozbudowy wsi doszły  ulice Podleśna, Sportowa, Wiśniowa, Konwaliowa, Ogrodowa,

Łąkowa, Kwiatowa, Kalinowa, Jaśminowa i Zielona. 

Plan Radzewic               

 
Szczegółowy plan Radzewic dostępny tutaj:

 

mapy.e-turysta.net/wielkopolskie/radzewice/ul-ogrodowa/#


 Nazewnictwo


Na przestrzeni prawie 300 lat wieś kilkak
rotnie zmieniała nazwę:

Nazwa

okres


Radzewskie Hollędry (Olędry, Holendry)


od 1742r.  do drugiej  połowy XIX w.


Hohensee (niem.) i Radzewskie Hollędry

(używane zamiennie)


od II poł. XIX w. - do 1920 r. (zabór pruski)


Radzewice


od 1920 - do 1939 r.


Hohensee


od 1939 - do 1945 r. (II wojna światowa)


Radzewice


od 1945 r.


Na najstarszych mapach pruskich i w niektórych opracowaniach z XIX wieku widnieje również

nazwa Radzewer Haulander lub Radzewo - Hauland stosowana zamiast 
Radzewskie Hollędry

(Olędry).


  

                                                                                                  

 

         

 

 


Komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od jabo, 13.08.2019, o 09:32 (UTC):
Olędrzy to nie ludność niemiecka!!!! To przekłamanie czy celowe kłamstwo?Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość: